Plastech
Angielska wersja językowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Gospodarka odpadami

opis działalności:

odbiór odpadów komunalnych
odbiór odpadów przemysłowych
sprzedaż folii, makulatury, przemiałów z tworzyw sztucznych