Plastech

Wyświetl

spawanie tworzyw sztucznych

Spawanie tworzyw sztucznych, to obok zgrzewania, najpopularniejsza metoda łączenia tworzyw termoplastycznych. Spawanie termoplastów polega na uplas

DOP, FDO ftalan dioktylu

Wzór chemiczny: C6H4(COOC8H17)2

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne są to organiczne lub półorganiczne materiały o dużym ciężarze cząsteczkowym wytworzone z polimerów przez połączenie ich z

Wytłaczanie wytłaczanie tworzyw sztucznych - ekstruzja

WYTŁACZANIE – jest procesem technologicznym wytwarzania długich elementów z tworzyw sztucznych (półproduktów lub gotowych wyrobów).W trakcie

Kaprolaktam

Kaprolaktam to organiczny związek chemiczny należący do grupy cyklicznych amidów lub laktamów.

VegaClean VegaClean

VegaClean to gotowy do użytku granulat (mieszanka) do czyszczenia wtryskarek i wytłaczarek przy obróbce termoplastycznej. Szczególnie polecany do

FEP tetrafluoroetylen/heksafluoropropylen

temperatury użytkowania od -200°C do +205°C metody przetwórstwa: wtrysk, wytłaczanie, prasowanie, stapianienazwy handlowe: Hostaflon FEP, Neoflo

LDPE, PE-LD polietylen małej gęstości

Polietylen o małej gęstości (PE-LD)otrzymywany jest w procesie wysokociśnieniowym w autoklawach i reaktorach rurowych, z etylenu wobec 0,05-0,1% t

HDPE, PE-HD polietylen dużej gęstości

RodzajPolietylen o dużej gęstości (PE-HD, HDPE) należy do miękkich i elastycznych termoplastów.OtrzymywanieHDPE otrzymywany jest na 2 sposoby:me

AN akrylonitryl stabilizowany

Właściwości:W temperaturze pokojowej jest to ciało ciekłe, bezbarwne, łatwo palne, o ostrym zapachu charakterystycznym dla ciekłych nitryli. Ak

Vectra® (LCP) - Ticona

PolyTHF® - BASF

Polimery PolyTHF fimry BASF są makrocząsteczkami składającymi się z wielu podjednostek. Biały PolyTHF stosowany w przemyśle tekstylnym ma w tem

Polipropylen PP

Polipropylen (PP) to termoplastyczne tworzywo sztuczne należące do grupy poliolefin. Otrzymywany jest w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji pr

Fortron® (PPS) - Ticona

Fortron® to zarejestrowana nazwa handlowa firmy Ticona dla grupy produktów: polisiarczki fenylenu (PPS).

BA akrylan butylu

WłaściwościAkrylan butylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu butylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna ciecz o ostrym, ch

EA akrylan etylu

Właściwości:Akrylan etylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu etylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna, ruchliwa ciecz o o

n-BuMA metakrylan n-butylu

Właściwości:Metakrylan n-butylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu butylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna, ruchliwa, l

EMA metakrylan etylu

Właściwości:Metakrylan etylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu etylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna, ruchliwa, lotna

środek czyszczący

Środki czyszczące powodują zmianę własności mechanicznych polimeru pomagając w jego usuwaniu z formy i innych metalowych części mających kon

Carbotex Kotec Corporation

Carbotex  to nazwa handlowa firmy Kotec Corporation dla poliwęglanu.  Poliwęglan (PC) jest amorficznym, termoplastycznym tworzywem sztucznym o ba

Partnerzy wortalu