POTRZEBUJESZ FINANSOWANIA? PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

Faktoring to nowoczesna forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, która pozwoli poprawić jego płynność finansową. Natychmiastowy zastrzyk gotówki umożliwi realizację kolejnych zleceń oraz uzyskanie lepszych warunków u własnych dostawców z tytułu szybszego regulowania zobowiązań.

DLA KOGO FAKTORING?

Faktoring przeznaczony jest dla firm prowadzących sprzedaż towarów i usług innym firmom lub instytucjom, wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności.

Przykładowo, przedsiębiorca (nazwijmy go umownie „dostawcą”), który sprzedaje towar, ustala ze swoim odbiorcą, że płatność za dostawę nastąpi w ciągu 30 dni. Jest to czas, w którym formalnie realizowany jest przychód, co powoduje powstanie zobowiązania podatkowego, chociaż gotówka jeszcze nie wpływa. W tym czasie może też zaistnieć potrzeba uregulowania innych należności: za dostawy materiałów do produkcji, wynagrodzeń itp. W tej sytuacji może pomóc faktoring.

JAK DZIAŁA FAKTORING?

W usłudze faktoringu występują trzy podmioty: Państwa firma – dostawca towarów i usług, zwana faktorantem, Państwa odbiorcy (dłużnicy) oraz firma udzielająca finansowania (faktor). Istotą usługi faktoringowej jest wykup przez faktora należności (faktur) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez faktoranta dla jego odbiorców.


Firma korzystająca z faktoringu (faktorant) dysponuje swoimi pieniędzmi zaraz po dokonaniu sprzedaży i może nimi obrócić z zyskiem – nawet kilka razy – zanim minie termin, w którym dostałaby te pieniądze bez faktoringu, bezpośrednio od odbiorców.

KLIENCI O FAKTORINGU

KORZYŚCI Z FAKTORINGU:

Dla Państwa Firmy:
 • Natychmiastowy zastrzyk gotówki umożliwiający realizację kolejnych zleceń oraz uzyskanie lepszych warunków u własnych dostawców z tytułu szybszego regulowania zobowiązań.
 • Szybszy niż w przypadku kredytu dostęp do finansowania, nie wymagający spełnienia zaostrzonych warunków oraz zbędnych formalności.
 • Wsparcie zespołu Bibby Financial Services oraz dostęp do licznych usług dodatkowych stanowiących uzupełnienie finansowania.
 • Możliwość udzielenia odbiorcom dłuższych niż konkurencja terminów płatności.
 • Poprawa relacji handlowych dzięki odciążeniu ich z przykrego obowiązku upominania się o pieniądze.
 • Oszczędność wynikająca z ograniczenia kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem należnościami (w tym ich ściąganiem) i zyskanie czasu potrzebnego na zarządzanie firmą.
 • Możliwość ubezpieczenia na wypadek braku zapłaty ze strony odbiorcy.
 • Poprawa wskaźników finansowych dzięki zamianie należności w gotówkę.
Dla Państwa odbiorców:
 • Możliwość korzystania z dłuższych terminów płatności dostosowanych do cyklu rotacji należności odbiorcy.
 • Dodatkowe nieoprocentowane finansowanie bez konieczności ubiegania się o kredyt.
 • Możliwość restrukturyzacji zadłużenia w przypadku zaistnienia przejściowych kłopotów.
Dla Państwa dostawców:
 • Dzięki dodatkowym środkom pozwalającym Państwu na regulowanie zobowiązań wobec dostawców, nie muszą oni martwić się o to, czy zapłata przyjdzie na czas i mogą zaoferować Państwu dodatkowe upusty.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I UWOLNIJ GOTÓWKĘ ZABLOKOWANĄ W FAKTURACH!


Osoba do kontaktu
Dane firmy
Odśwież
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych dla celów marketingowych przez firmy Bibby Financial Services Sp. z o.o. oraz Plastech Paweł Wiśniewski, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883)