Kancelaria partner oferta windykacji
Oferty

19 paź 2010, 9:20 Kancelaria_partner

PROPOZYCJE CENOWE

1. Windykacja wierzytelności:
a) sprawdzenie dłużnika BEZPŁATNIE
b) kwota otwarcia zlecenia BRAK
c) prowizja od ściągniętych kwot 4% - 15%
wartości te uzależnione są od charakteru wierzytelności, przeterminowania i od ilości jednorazowo przekazanych spraw. Im wyższa kwota wierzytelności tym niższa prowizja Biura,

d) Windykacja bez pobierania prowizji dla stałych klientów
PŁATNE PO ODZYSKANIU !!!

2. Wywiad Gospodarczy
sprawdzenie wiarygodności kontrahenta - wyjawienie majątku dłużnika ( opcja ) :
250,00 zł - opłata za raport standardowy
3. Obrót wierzytelnościami: Kupno – Sprzedaż – Kompensaty.
proponujemy akces wierzytelności, których kupnem są Państwo zainteresowani.

4. Restrukturyzacja - Oddłużenie
pomoc w negocjacjach terminów spłat (redukcja i rozłożenie w czasie), potrąceniach –
dostarczenie wierzytelności możliwych do kompensat, oraz wykup wierzytelności i zobowiązań;

5. Opinia prawna wraz z tabelą kosztów: - 10% kwoty dłużnej
opinia prawna pozwala na zaliczenie kwoty wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów
bez przeprowadzania całego postępowania cywilno-prawnego

6. Monitoring płatności należności / umowa o monitowanie:
działania prewencyjne przed etapem zasadniczej windykacji należności,
kwoty do negocjacji nie mniej jednak niż 10,00 zł od każdego przyjętego zlecenia

*W przypadku zleceń masowych warunki windykacji będą ustalane indywidualnie.

SPRAWDZIMY TWOICH KONTRAHENTÓW
ZA DARMO !!!
os. kont. tel: (14) 670 44 28
fax: (14) 676 52 57
- szersza oferta na stronie internetowej www.dlugi.net.pl

KANCELARIA PARTNER www.dlugi.net.pl
39-200 Dębica, ul. Kolejowa 30b e-mail: dlugi@dlugi.net.pl
tel/fax. (014) 670 41 26, 676 50 05, 670 56 84 konsulting@go2.plOdpowiedz Nowy temat