Plastigo podsumowuje 2015 rok
Wiadomości

3 lut 2016, 0:00 Plastech

O sukcesach odnotowanych w 2015 roku oraz o planach na przyszłość mówi Jerzy Dądela, dyrektor Pionu Plastigo. Plastigo podsumowuje 2015 rok czytaj>>  Nowy temat