Traceability - śledznie produktów w łańcuchu dostaw w UE
Oferty

Anonymus
14 gru 2004, 20:40 *.23.22.136

Zapraszam do dyskusji na temat śledzenia produktów w łańcuchu dostaw i systemów pomocniczych

Marcin Uliński
BHMsoft

Racibor

Anonymus
15 gru 2004, 10:07 *.21.111.11

Na początek definicja TRACEABILITY : „Możliwość śledzenia (traceability) to zdolność namierzenia i śledzenia żywności, paszy, zwierząt , lub substancje przeznaczone, lub mające zostać przerobione na żywność lub paszę, na wszystkich etapach produkcji, obróbki i dystrybucji”.

Marcin Uliński
BHMsoft

Anonymus
17 gru 2004, 9:37 *.21.111.11

Proces możliwości śledzenia może być podzielony na dwa, ważne kierunki:

a)śledzenie naprzód lub schodząca możliwość śledzenia

b)śledzenie wstecz lub wschodząca możliwość śledzenia.

Te dwa kierunki łączą się z trzema ważnymi strefami: w góre (upstream), wewnątrz (internal) i w dół (downstream). W górę i w dół mogą być postrzegane różnie w zależności od pozycji operatora w łańcuchu dostaw:

Śledzenie to możliwość zlokalizowania produktu w oparciu o specyficzne kryteria gdziekolwiek się znajduje w każdym z punktów łańcucha dostaw. To jest bardzo istotna cecha każdego systemu śledzenia ponieważ firmy muszą mięć możliwość zidentyfikowania i zlokalizowania ich produktów w łańcuchu dostaw w celu wycofania lub odwołania ich kiedy tylko zajdzie potrzeba (zasada prawda jednego kroku naprzód)

Śledzenie to możliwość zidentyfikowania źródła i charakterystyki produktu w oparciu o kryteria wyznaczone w każdym punkcie łańcucha dostaw. To bardzo istotna cecha systemu umożliwiającego śledzenie ponieważ firmy muszą mieć możliwość ustalenia tożsamości i źródła produktu odebranego szybko i dokladnie kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba (zasada prawna jednego kroku wstecz).

Stefa „w górę” (upstream) obejmuje pierwszą część łańcucha dostaw. Zalicza się do niej producentów surowców, składników, paczek i pośrednich dostawców do momentu aż dobra nie dotrą do firmy.

Strefa „wewnętrzena” (internal) obejmuje każdy krok pod kontrolą każdego operatora. Nawet jeśli dany aspekt nie jest wyodrębniony w tym dokumencie, jest rzeczą fundamentalną by był połączony ze strefami „w górę” i „w dół”

Strefa „w doł” (downstream) obejmuje ostateczną część łańcucha dostaw. Rozpoczyna się u producenta produktu finalnego, dostawców usług logistycznych, centra dystrybucji i kończy się na punktach sprzedaży.

Marcin Uliński

BHMsoftOdpowiedz Nowy temat