Biznes Start

Activus Broker Leasingowy Dariusz Stempowski

Zajmuje się leasingiem wszelakich środków trwałych, jak również pozyskiwaniem finansowania w postaci kredytu i leasingu konsumenckiego


Dane kontaktowe:

ul. Czerniakowska 18/74
00-701 Warszawa, Polska


Oprócz leasingu środków trwałych możliwy jest też leasing oprogramowania.