Biznes Start

Agrolider Krzysztof Traczyk

Zbieranie, transport i sortowanie odpadów z tworzyw sztucznych PE , PP i innych , w tym folii rolniczych -agrarnych.


Dane kontaktowe:

ul. Zamiary 9
99-412 Kiernozia, Polska


Zajmujemy się odbiorem od rolników folii po kiszonce, sianokiszonce, uprawie pieczarek, truskawek, folii z tuneli, worków po nawozach itp., odbiorem i zakupem odpadów z tworzyw sztucznych z firm handlowych i zakładów produkcyjnych. Odpady (folia przed belowaniem) są dokładnie sortowane.