en

Andextr Andrzej Sieredzinski

Handel maszynami do przetwarzania tworzyw sztucznych i recyklingu


Dane kontaktowe:

ul. 21 Dales Rd.
IP1 4JE Ipswich, Wielka BrytaniaNasza dzialalność opiera się głównie na posrednictwie w handlu maszynami i materialami tworzyw sztucznych.
Zajmujemy sie zagadnieniem recyklingu odpadow poprodukcyjnych i pokonsumenckich.