Aura Centrum Doradztwa Ekologicznego

Doradztwo ekologiczne


Dane kontaktowe:

ul. Staszica
Polska, 59-700 Bolesławiec Śląski



W ramach swojej działalności wykonuje prace z zakresu ochrony środowiska m.in:

1. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej
2. Prowadzenie ewidencji odpadów wraz z sprawozdawczością
3. Sporządzanie dokumentacji, wniosków (np. wnioski, informacje, raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko; pozwolenia zintegrowane; pozwolenia odpadowe; pozwolenia emisyjne; pozwolenia wodnoprawne)
4. Doradztwo w zakresie przepisów środowiskowych oraz reprezentowanie zakładu przed organami ochrony środowiska.

Kategorie

1. Usługi » Inne » Usługi konsultingowe