Biznes Start

BGM

Recykling szkła, sprzedaż przemiałów tworzyw


Dane kontaktowe:

ul. E. Zoli 11
43-602 Jaworzno, Polska


Recykling szkła (płaskie, zbrojone, opakowaniowe, inne), sprzedaż przemiałów tworzyw głownie PVC.
Oferujemy odbiór własnym transportem.