Bags Sp. z o.o.

Odbiór odpadów niebezpiecznych • Odbiór odpadów innych niż niebezpieczne • Udostępnienie odpowiednich pojemników • Segregacja odpadów • Surowce wtórne


Dane kontaktowe:

ul. Przejazd 2A lok. 106
Polska, 15-430 BiałystokFirma BAG’S Sp. z o.o. jest spółką polskiego prawa handlowego powstałą w 2006 roku. Jesteśmy firmą z prostą hierarchią i bez długich procedur przy podejmowaniu decyzji. Dzięki temu możemy szybko dostosowywać się do potrzeb Klientów, w czym widzimy strategiczną siłę naszej firmy. Celem naszej działalności jest przejęcie na siebie niemal całości obowiązków i problemów z jakimi wiąże się gospodarka odpadami w małych, średnich jak i bardzo dużych podmiotach gospodarczych. Poprzez racjonalne
segregowanie i wykorzystanie surowców powstających na terenie Państwa firmy jesteśmy w stanie w znaczącym stopniu ograniczyć nakłady ponoszone na zagospodarowanie odpadów.
Pomimo stosunkowo krótkiej obecności na rynku firma nasza posiada duże doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami. Nasi pracownicy posiłkując się wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy w dużych firmach branży ochrony środowiska są gwarantem solidności i jakości wykonywanych usług.
Naszą podstawową działalnością jest świadczenie usług kompleksowego zagospodarowania odpadów, w zakres których wchodzą miedzy innymi:
• Odbiór odpadów niebezpiecznych,
• Odbiór odpadów innych niż niebezpieczne,
• Udostępnienie odpowiednich pojemników,
• Segregacja odpadów.