Banco de Serrana Waldemar Tarłowski P.I-W.

Obrót surowcami wtórnymi, guma, przemiały gumowe, sprzedaż taśmociągów gumowych, skup big-bagów


Dane kontaktowe:

ul. Zdzieszowicka 25, Rozwadza
Polska, 47-330 ZdzieszowiceObrót surowcami wtórnymi, Guma, Przemiały gumowe, Sprzedaż taśmociągów gumowych, Big Bagi

Kategorie

1. Surowce » Odpady » Odpady gumowe