Banco de Serrana Waldemar Tarłowski P.I-W.

Obrót surowcami wtórnymi, guma, przemiały gumowe, sprzedaż taśmociągów gumowych, skup big-bagów


Dane kontaktowe:

ul. Zdzieszowicka 25, Rozwadza
47-330 Zdzieszowice, PolskaObrót surowcami wtórnymi, Guma, Przemiały gumowe, Sprzedaż taśmociągów gumowych, Big Bagi

Kategorie

1. Surowce » Odpady » Odpady gumowe