Biznes Start

Bedex Plast PPH s.c.

Przetwórstwo tworzyw metodą wtrysku


Dane kontaktowe:

ul. Krokusowa 5/52
24-320 Poniatowa, Polska


Produkcja elementów z tworzyw sztucznych do silników elektrycznych - przewietrzniki, osłony, odciążki do mocowania przewodów elektrycznych, osłonki - odgiętki na przewody zasilające, obudowu - wtyczki konektorowe itp.