Boltech Sp. z o.o.

Produkcja wyrobów elastomerowych


Dane kontaktowe:

ul. Kolejowa 37
Polska, 32-320 Bukowno


Opis działalności

Zakres działalności BOLTECH Sp. z o.o. jest  bardzo szeroki, obejmuje między innymi :

• wydobycie i przerób kruszyw

• produkcję wyrobów elastomerowych

• produkcję wyrobów  cynkowych

• produkcję, sprzedaż i dystrybucję energii cieplej

• produkcję i dystrybucję gazu ziemnego

• wytwarzania energii elektrycznej

• usługi transportowe i spedycyjne, krajowe i zagraniczne, samochodowe i kolejowe

• usługi remontowe oraz wykonawstwo robót inwestycyjnych w branży mechaniczno-budowlanej

• produkcję i montaż konstrukcji stalowych oraz różnych części do maszyn

• produkcję elementów obudów kotwiowych dla górnictwa.