Chemsta

Surowce chemiczne


Dane kontaktowe:

ul. Łowicka 23
Polska, 44-105 GliwiceDodatki do farb, lakierów, klejów i tworzyw sztucznych:

• Pigmenty antykorozyjne
• Pigmenty fluorescencyjne
• Płatki szklane
• Uniepalniacze
• Fotoinicjatory
• Środki reologiczne
• Rozpuszczalniki (THF, NMP, 1,4 dioksan)
• Plastyfikatory (ftalan diizononylu)
• Sadza

Żywice epoksydowe
Modyfikatory żywic epoksydowych (Hirenol PL)
Epoksy winyl estry
Fluon (dyspersje PTFE)
Monomery akrylowe i metakrylowe
Oligomery
Zywice akrylowe