Cotex Pol Sp. z o.o.

Sprzedaż zbelowanej folii LDPE transparentnej i kolorowej oraz makulatury


Dane kontaktowe:

ul. Śnieżna 5/10
Polska, 80-544 GdańskCOTEX POL Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonaniu rozbiórek i wyburzeń wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych , kubaturowych , inżynieryjnych , hal i konstrukcji stalowych oraz złomowaniem statków , dźwigów i urządzeń portowych a także odbiorem , segregacją i transportem odpadów.


Oferta :

COTEX POL Sp. z o.o. jest jedną z największych firm na Pomorzu zajmujących się pozyskiwaniem surowców wtórnych. Potencjał firmy, zaplecze techniczne oraz kadrowe umożliwia skierowanie kompleksowej oferty dla obsługi przedsiębiorstw w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami. Oferta skierowana jest do: zakładów przemysłowych, placówek handlowych, drukarń, zakładów odzysku i składowania odpadów, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, firm zajmujących się wywozem odpadów oraz prowadzących ich selektywną zbiórkę, punktów skupu surowców wtórnych.
· Odbiór odpadów obejmuje następujące grupy materiałowe:
· makulatura: kartonowa, gazetowa, mieszana
· tworzywa sztuczne: folia polietylenowa, opakowania PET