Drop Sp. z o.o. o/ Będzin

Skupujemy surowce wtórne


Dane kontaktowe:

ul. Sielecka 63
Polska, 42-500 BędzinDROP SPÓŁKA AKCYJNA JEST DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ FIRMĄ RYNKU GOSPODARKI ODPADAMI

Nasza firma powstała w 2000 roku jako DROP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie skupiamy się na hurtowym obrocie odpadami
i surowcami wtórnymi oraz realizacji ustawowych obowiązków w imieniu i na rzecz firm.

Pozyskanie odpadów i działalność handlowa spółki prowadzone są poprzez naszą własną sieć recyklingu składającą się z:
• pięciu Centrów Odzysku Odpadów z bazą techniczną
i zapleczem magazynowym
• czterech Punktów Odzysku
• Biura Handlowego

Centra pozyskują odpady do magazynu oraz dalszego recyklingu. Wyposażone są w zaplecze logistyczne,
które pozwala na przetwarzanie, składowanie i sprawny wysyłanie odpadów do naszych odbiorców.

Zapewniamy Państwa, że prowadzona przez DROP S.A. działalność jest w pełni zgodna z postanowieniami i przepisami wynikającymi z ustaw odpadowych oraz zgodna ze standardami ochrony środowiska.