Eco-Team s.c.

Gospodarka odpadami, usługi niszczenia dokumentów, sprzątania magazynów, czyszczenia separatorów


Dane kontaktowe:

ul. Świerczewskiego 115
Polska, 42-504 BędzinJesteśmy  firmą, która  na podstawie  decyzji nr WŚiL.6233.0120.2014 wydanej  przez Prezydenta Miasta Będzin zajmuje się  zbieraniem  odpadów. W zakresie naszych usług jest również niszczenie dokumentów, sprzątanie powierzchni, czyszczenie separatorów oraz doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.