Eko-Kon Sp. z o.o.

Sadza, węgiel, wypełniacz, barwnik


Dane kontaktowe:

ul. Wybickiego 106
Polska, 84-207 BojanoEKO-KON Sp. z o.o. powstała w maju 2010 r., jako spółka celowa, stworzona na potrzeby zakupu, rozwoju i wdrożenia technologii recyklingu opon metodą pirolizy oraz dalszego rozpowszechniania technologii, jako najbardziej efektywnego środka recyklingu opon w skali światowej. Spółka bazuje na doświadczeniu udziałowców – jeden z nich brał udział w opracowywaniu prototypu pojedynczego reaktora do recyklingu całych opon metodą pirolizy.
Utworzona i opatentowana wówczas technologia wykazuje największą spośród znanych na świecie efektywność ekologiczną. Produktami procesu są: gaz, olej, węgiel i stal.
W celu wykorzystania tej technologii na skalę przemysłową, spółka EKO-KON buduje pierwszą linię technologiczną, składającą się z kilku reaktorów do pirolizy, urządzeń do chłodzenia, odbioru i uzdatniania produktów popirolitycznych.
Spółka będzie wykorzystywać powstałą instalację do celów testowych i badawczych, co umożliwi prowadzenie dalszych prac rozwojowych i modernizacyjnych urządzeń do pirolizy oraz zbadanie i optymalizację produktów popirolitycznych w celu wykorzystania ich jako surowców dla przemysłu.