Eko -San PHUP

Osadniki gnilne, osadniki HDPE, zbiorniki, zbiorniki bezodpływowe - szamba HDPE, studzienki drenażowe, Studnie kanalizacyjne


Dane kontaktowe:

ul. Krakowska 532
Polska, 43-300 Bielsko-BiałaOFERTA Firmy Eko-San obejmuje:

- Osadniki gnilne, osadniki HDPE
- Zbiorniki, Zbiorniki bezodpływowe - szamba HDPE
- Separatory, separatory węglowodorów,
separatory tłuszczów (koalescencyjne)
- Biopreparaty
- Szamba HDPE - osadniki/zbiorniki
- Studzienki drenażowe - Studzienki drenażowe,
studzienki deszczowe
- Studnie kanalizacyjne - studnie kanalizacyjne oraz
kinety
- Przepompownie ścieków
- Drenażowe oczyszczalnie ścieków - oczyszczalnie
ścieków z drenażem rozsączającym
- Biologiczne oczyszczalnie ścieków,
reaktory biologiczne
- Studzienki wodomierzowe - studzienki z polietylenu

Kategorie

1. Wyroby » Wyroby budowlane