Eko Spektrum

Skup - Sprzedaż Odpadów. Usługi outsourcingu środowiskowego. Pozwolenia, raporty wnioski. Pełna dokumentacja dotycząca ochrony środowiska. Konsulting.


Dane kontaktowe:

ul. Powstańców Śląskich 25
Polska, 45-086 OpoleOferujemy fachową i kompleksową pomoc przy rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony środowiska, zarówno w zakresie odbioru i handlu odpadami, jak również obejmującą: -nadzór nad zgodnością prowadzonej działalności z przepisami ochrony środowiska; -prowadzenie ewidencji odpadów oraz naliczanie opłat środowiskowych; -sporządzanie rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów; -sporządzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami; -sporządzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi; -opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie zezwoleń na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; -opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów; -pomoc w wypełnieniu zarządzeń i zaleceń pokontrolnych urzędów i organów ochrony środowiska, tj. WIOŚ, Sanepid, starostwa, gminy, pełna obsługa zadań pokontrolnych wynikających z prawnych obowiązków przedsiębiorców.

Zajmujemy się również handlem odpadami, głównie tworzywa sztuczne i makulatura.


Kategorie

1. Usługi » Inne » Usługi konsultingowe