Eko-Systemy

Producent wyrobów z polietylenu (PE HD: studzienek kanalizacyjnych, studzienek wodomierzowych, studzienek rozprężnych, oczyszczalni ścieków, biologicznych oczyszczalni ścieków, drenażowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na olej napędowy, zbiorników na paliwo, przepompowni ścieków


Dane kontaktowe:

ul. Zakładowa 22
Polska, 39-400 TarnobrzegProducent wyrobów z polietylenu (PE HD): studzienek kanalizacyjnych, studzienek wodomierzowych, studzienek rozprężnych, oczyszczalni ścieków, biologicznych oczyszczalni ścieków, drenażowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na olej napędowy, zbiorników na paliwo, przepompowni ścieków, przydomowych przepompowni ścieków, pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, pojemników na piasek i sól, zestawów hydroforowych, ogrodzeń z tworzywa sztucznego, separatorów drogowych, barier drogowych, osadników, separatorów, separatory lamelowe, separatory koalescencyjne, separatory tłuszczu i skrobi.

Automatyka przemysłowa
Oferujemy Klientom następujące usługi w zakresie automatyki przemysłowej:
•automatyka przemysłowa oraz układy sterowania PLC – projektowanie, modelowanie i wykonanie;
•projektowanie i wykonanie systemów serwisowo- dyspozytorski. monitoringu urządzeń i instalacji (z wykorzystaniem przesyłu danych
drogą radiową, GPRS, oraz za pośrednictwem sieci internetowej);
•montaż, naprawa i konserwacja maszyn – usługi eksploatacyjne oraz utrzymanie ruchu urządzeń;
•szafy i systemy sterowania – projektowanie, prefabrykacja i rozruch;
•konstrukcje mechaniczne i elektryczne; modernizacje, przeglądy, konserwacja i serwis urządzeń w trybie 24h;
•pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; wykonywanie dokumentacji technicznych urządzeń – projektowanie;
•montaż sieci teletechnicznych – technika światłowodowa;
•instalacje teletechniczne w budynkach;
•inne wg indywidualnych życzeń klienta

Kategorie

1. Wyroby » Wyroby budowlane