Ekobat Orzeł Biały Sp. z o.o.

Zajmujemy się głównie recyklingiem polipropylenu


Dane kontaktowe:

ul. Siemianowicka 98
Polska, 41-902 BytomZajmujemy się głównie recyklingiem kopolimeru polipropylenu pochodzącego z obudów akumulatorów samochodowych. Finalnym produktem jest regranulat kopolimeru polipropylenu.

Niezależnie od powyższego Spółka zajmuje się recyklingiem innych tworzyw sztucznych otrzymując z nich zarówno regranulat jak i przemiały. Powyższe produkty pochodzą z przerobu ABS, PP, HDPE, Big-Bagów, odpadów poprodukcyjnych.