Ekomyst Sp.z o.o.

Recykling ZSEIE


Dane kontaktowe:

ul. Mystki 1
Polska, 62-330 NeklaPrzedsiębiorstwo Ekomyst Sp. z o.o. powstało w 2007r, jako Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Działając na podstawie przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz posiadając odpowiednie pozwolenia w zakresie ochrony środowiska, Ekomyst Sp. z o.o. świadczy usługi odbioru, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (skany zezwoleń na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz zbieranie i transport odpadów) Zużyty sprzęt jest poddawany odzyskowi oraz unieszkodliwianiu poprzez przetwarzanie, a następnie wyselekcjonowane elementy przekazywane są do recyklingu. Firma Ekomyst Sp. z o.o zawarła Umowy z Organizacjami Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego na wykonanie usług w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów zużytego sprzętu. Celem Przedsiębiorstwa Ekomyst Sp. z o.o. jest udział w zgodnym z zasadami ochrony środowiska gospodarowaniu odpadami zużytego sprzętu, pochodzącego zarówno od Przedsiębiorstw jak i Osób Prywatnych.