Ekopolimer Recykling Odpadów Opakowaniowych Sebastian Pasternak

Recykling odpadów z tworzyw sztucznych, szkła i kartonu


Dane kontaktowe:

ul. Bartoszycka 9
Polska, 11-100 Lidzbark WarmińskiFirma EkoPolimer Recykling Odpadów Opakowaniowych zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Posiadamy wymagane prawem zezwolenie w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Świadczymy usługi odbioru szerokiej gamy odpadów z tworzyw sztucznych, szkła i kartonu. Odbierane przez Nas odpady poddawane są procesowi recyklingu, a pozyskane w ten sposób surowce są ponownie wykorzystywane do produkcji nowych wyrobów i opakowań.

Wykonujemy usługowo plany gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Przejmujemy obowiązki w zakresie opłaty produktowej oraz ustawowych poziomów recyklingu. Wykonujemy sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o opłacie produktowej i depozytowej.

Współpracujemy z Zakładami Gospodarki Komunalnej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, stając się ważnym i skutecznym partnerem w zakresie należytego obrotu odpadami pochodzącymi z selektywnej zbiórki oraz z sortowania odpadów komunalnych.