Elektros PHU Sp. z o.o.

Przemiały, regranulaty, usługi - produkcja ,odpady,paliwa


Dane kontaktowe:

ul. Lędzińska 281
43-140 Lędziny, PolskaOdbieramy odpady tworzyw sztucznych ,wykonujemy segregację a potem przemiały oraz regranulat .Odbieramy do utylizacji inne odpady segregowane oraz odpady do odzysku i recyklingu .Dostarczamy ON i Olej opałowy lekki.