Elkor

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych termoplastycznych i termoutwardzalnych (bakelit, melamina, tworzywa mocznikowe)


Dane kontaktowe:

ul. Okólna 10
Polska, 42--400 ZawiercieProdukcja wyrobów z tworzyw sztucznych metodą wtrysku i prasowania. Prowadzimy również montaż wyprodukowanych wyrobów. Pomagamy i pośredniczymy w projektowaniu i wykonawstwie form wtryskowych i prasowalniczych pod zamówione detale. Firma istnieje od 1995 roku

Główną formą działalności jest kooperacja z firmami z branży elektrotechnicznej, osprzętu elektroinstalacyjnego w zakresie produkcji detali i półwyrobów do wyrobów finalnych oraz montaż wyprodukowanych podzespołów.

Jesteśmy w stanie podjąć się produkcji gotowych wyrobów wg. ustalonego wzoru włącznie z etapem projektowania form narzędziowych dla zamówionych detali.

Cechą szczególną wyróżniającą nas spośród firm z danej branży jest, oprócz przetwórstwa popularnych tworzyw termoplastycznych, przetwórstwo tworzyw termoutwardzalnych takich jak bakelit, melamina, tworzywa mocznikowe,