Eurobac Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obrót surowcami wtórnymi oraz rozliczanie przedsiębiorstw z opłaty produktowej


Dane kontaktowe:

ul. Błękitna 6
Polska, 85-370 BydgoszczEUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A. rozpoczęła działalność jako jedna z pierwszych organizacji odzysku na krajowym rynku (wpis do KRS z 28.02.2002r).

Dane dotyczące kapitału spółki:

- wysokość kapitału zakładowego 2 140 000zł,

- liczba akcji wszystkich emisji: 2 140 (akcje nie są uprzywilejowane),

- wartość nominalna akcji: 1 000,00zł

Od początku nasi klienci mieli możliwość przekazania nam wszystkich obowiązków wynikających z ustawy zarówno w zakresie opakowań jak i produktów. W chwili obecnej obsługujemy ponad 700 podmiotów z terenu całego kraju w tym zakresie.

Posiadamy:

  • bazę magazynową,
  • pojemniki do gromadzenia odpadów (w tym płynnych),
  • samochody do transportu odpadów niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, w tym kontenery hakowe, samochody z rampami samozaładowczymi, cysterny, ciągniki siodłowe z naczepami,

  • zakład recyklingu wyposażony w urządzenia do sortowania i rozdrabniania odpadów, prasy do makulatury, tworzyw sztucznych i opakowań metalowych,
  • elektroniczną wagę samochodową, małe wagi przewoźne,
  • laboratorium do wykonywania analiz jakościowych i składu odpadów,przeszkolonych pracowników,
  • fachową wiedzę i bogate doświadczenie.