en

FHU Adam Janowski

Poliolefiny, PP, HDPE, odzysk tworzyw sztucznych, handel zagraniczny, obróbka CNC metali


Dane kontaktowe:

ul. Wojska Polskiego 11/26
88-100 Inowrocław, PolskaHandel i usługi w branży tworzyw sztucznych i obróbki metalu, odzysk materiałowy tworzyw sztucznych, głównie poliolefin: HDPE, LDPE, LLDPE i PP, szkła i makulatury, handel zagraniczny, usługi w pośrednictwie w handlu zagranicznym, automatyka przemysłowa - automatyczna kontrola i regulacja lepkości cieczy, pH i temperatury.