Biznes Start

Faro Sp. komandytowa Paweł Kadula

Projektowanie i wykonanie


Dane kontaktowe:

ul. Osiedleńcza 11
70-775 Szczecin, Polska


Projektowanie form wtryskowych, prasowniczych, wulkanizacyjnych, tłoczników i wykrojników. Projektowanie wyrobów i procesów technologicznych wykonania na podstawie pomysłu, modelu, wzoru itp.
Projektowanie drobnych urządzeń technologicznych do produkcji oraz ich wdrażanie. Produkcja drobnych kształtek technicznych i powszechnego użytku w krótkich seriach. Doradztwo techniczne w w/w zakresie.