GM Project s.c.

Producent kształtek i opakowań styropianowych


Dane kontaktowe:

ul. Czatkowska 2b
83-110 Tczew, Polska



Opakowania styropianowe i kartonowe. Automatyzacja produkcji. Wdrażanie systemów jakości ISO, wdrażanie narzedzi Lean Manufacturing , sixsigma. Rekrutacja pracowników. Usługi analityczne i prawne.