Green Company Sp. z oo.

Spółka specjalizująca się w wytwarzaniu elementów z tworzyw sztucznych


Dane kontaktowe:

ul. Cz. Klimasa 42/46
Polska, 50-515 WrocławDysponujemy szerokim, stale powiększanym parkiem maszynowym o zróżnicowanych parametrach technicznych. Posiadamy maszyny o sile zamknięcia od 30 do 500 T. Rozległe kontakty na całym świecie dają nam możliwość zakupu najlepszych surowców i półproduktów po najkorzystniejszych cenach, co przy ciągłym podnoszeniu jakości naszych wyrobów, ma istotny wpływ na minimalizację kosztów produkcji.
Przetwarzamy takie tworzywa jak: polietyleny, polistyreny, polipropyleny, poliwęglany, poliamidy (6 i 6,6), ABS, PCV, polimetakrylany, poliacetale, PBT, elatomery, SAN, PEI oraz PEEK.
Produkcja części odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Certyfikacie Jakości ISO-9001:2000. Nasz Dział Jakości, który pracuje w trybie ciągłym, zapewnia jakość naszych wyrobów zadawalającą najbardziej wymagających klientów.

Współpracując z nami klient otrzymuje kompleksową obsługę polegającą na:
- analizie oraz optymalizacji konstrukcji otrzymanego rysunku wypraski,
- wykonaniu dokumentacji technicznej narzędzi (2D lub 3D)
- bezpośrednim wykonaniu narzędzia w metalu,
- optymalizacji wykonania narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem późniejszej produkcji,
- wykonaniu prób technicznych narzędzia bezpośrednio w warunkach produkcyjnych,
- dokonaniu ewentualnych korekt, zmian, utechnologicznień narzędzia,
- wdrożenia produkcji na posiadanych przez nas maszynach wtryskowych,
- dostawą wyprodukowanych detali bezpośrednio do siedziby klienta,
- bieżącej konserwacji powierzonego narzędzia w trakcie trwania produkcji.

Kategorie

1. Wyroby » Wyroby konsumenckie » AGD