Biznes Start en

Grupa Azoty ZAK SA

Oferujemy: plastyfikatory do tworzyw sztucznych, szczególnie PCW oraz surowce do ich wyrobu, alkohole OXO i bezwodnik ftalowy


Dane kontaktowe:

ul. Mostowa 30A, skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn Koźle, Polska


ZAK S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce, z 60-letnią tradycją.

Nasza podstawowa działalność prowadzona jest w wydzielonych organizacyjnie jednostkach biznesowych: JB Nawozy i JB Oxoplast, które oferują chemikalia i nawozy dla różnych sektorów gospodarki. Istotną grupę produktów stanowią plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxopasty®), szczególnie PCW oraz surowce do ich wyrobu: alkohole OXO (2-etyloheksanol, n-butanol, izobutanol) i bezwodnik ftalowy. W grupie plastyfikatorów znajdują się: Oxoplast®O (ftalan dwuoktylu) i Oxoplast®IB (ftalan dwuizobutylu). Alkohole OXO sprzedajemy jako półprodukty do wytwarzania plastyfikatorów, rozpuszczalników, farb i lakierów. Produkty te spełniają najwyższe światowe wymagania jakościowe, dzięki czemu stały się jedną z wizytówek naszego przedsiębiorstwa. Produkujemy również bezwodnik maleinowy, wodór sprężony, aldehyd n-masłowy i aldehyd izomasłowy. Planujemy wzbogacenie palety plastyfikatorów.

Oferujemy nasze wyroby zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach całego świata.

Galeria zdjęć: