Logo IB Sp. z o.o.

IB Sp. z o.o.

Sortownia, utylizacja odpadów, PET, LDPE, HDPE, odpady, surowce wtórne


Dane kontaktowe:

ul. Jana Pawła II 115
Polska, 34-400 Nowy TargOd 2004 roku Firma IB Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Powstał nowy Zakład Utylizacji Odpadów, wyposażony sortownię zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych przez IB Sp. z o.o. i firmy komunalne kooperujące z nami.

Firma IB Spółka z o.o. ma wdrożony, udokumentowany, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zapewniający zgodność z:
  • Wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008
  • Wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2004
  • Odpowiednimi przepisami prawnymi i regulacjami oraz innymi wymaganiami środowiskowymi dotyczącymi Firmy IB Spółka z o.o.
  • Innymi wymaganiami dotyczącymi dostawców i odbiorców
  • Własnymi planami i programami dla realizacji strategii „czystych” wyrobów i procesów technologicznych.
Gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez IB Spółka z o.o. wyrobów i usług jest jasno określona misja firmy oraz wynikające z niej cele polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Zdobywamy uznanie klientów oferując wysokiej jakości produkty i usługi spełniające oczekiwania odbiorców, wytworzone według nowoczesnych technologii, w przyjaznych dla środowiska warunkach.

Wyznaczyliśmy do realizacji następujące cele:
  • Rozwijać recykling i odzysk odpadów,
  • Wdrażać najlepsze dostępne techniki w gospodarowaniu odpadami (BAT),
  • Produkować wysokiej jakości paliwa, bazując na odpadach palnych,
  • Wytwarzać produkty nowej generacji z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów (między innymi substytuty podłoży glebowych).
Osoby kontaktowe:
Marek Gaweł +48693692101, mg@ib.biz.pl Mateusz Bal +48693692112, surowce@ib.biz.pl