Biznes Start

J&B Partners

Części do szlifierki Jotes,pompa do szlifierki SPC 20.Rozdzielacz do szlifierki SPC 20,Wyciąg pyłów,wrzeciono do szlifierki


Dane kontaktowe:

ul. Łaska
95-200 Pabianice, Polska


części zamienne do maszyn:
- części zamienne do szlifierki SPC 20
- części zamienne do szlifierki SPD 30
- części zamienne do szlifierki SPM 30
- części zamienne do szlifierki 4 AMP
wyposażenie dodatkowe do szlifierek i innych obrabiarek:
-wyposażenie dodatkowe do szlifierki SPC 20
-wyposażenie dodatkowe do szlifierki SPD 30
-wyposażenie dodatkowe do szlifierki SPM 30
-wyposażenie dodatkowe do szlifierki 4 AMP
wyciągi pyłów, odciągi pyłów do szlifierek i obrabiarek
produkcji FUM Pabianice i Jotes Łódź
jak również maszyn innych producentów.
mobilne wyciągi pyłów do szlifierek i obrabiarek
produkcji FUM Pabianice i Jotes Łódź
jak również maszyn innych producentów.
pasy bezkońcowe / pasy napędowe
- pasy do szlifierki SPC 20
- pasy do szlifierki SPD 30
- pasy do szlifierki SPM 30
- pasy do szlifierki 4 AMP
elektropompki do do szlifierek i obrabiarek
produkcji FUM Pabianice i Jotes Łódź
jak również maszyn innych producentów.
pompy zębate / pompy hydrauliczne do szlifierek i obrabiarek
produkcji FUM Pabianice i Jotes Łódź
jak również maszyn innych producentów.
osłony harmonijkowe do szlifierek
produkcji FUM Pabianice i Jotes Łódź
jak również maszyn innych producentów.
uchwyty elektromagnetyczne do szlifierek i obrabiarek
produkcji FUM Pabianice i Jotes Łódź
jak również maszyn innych producentów.
demagnetyzatory do uchwytów magnetycznych
demagnetyzery ręczne
demagnetyzery stołowe
rozdzielacze hydrauliczne do szlifierki SPC 20