Kimiko

Obrót surowców wtórnych


Dane kontaktowe:

ul. Konopnickiej 4/17
99-100 Łęczyca, Polska



Skup odpadów : ABS, PP, PE, HDPE, LDPE.
Sprzedaż przemiału : ABS, PP, PE , HDPE.