Krynicki Recykling S.A.

Odbiorca stłuczki szkła opakowaniowego


Dane kontaktowe:

ul. Iwaszkiewicza 48/23
Polska, 10-089 OlsztynWiodącą gałęzią naszej działalności jest pozyskiwanie i uzdatnianie stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła w kraju. Naszymi kontrahentami są gminy, producenci wyrobów
w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwa komunalne, punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju. Jesteśmy w ścisłej współpracy z największymi organizacjami odzysku w Polsce.
Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia uprawniające nas do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami.


Kategorie

1. Surowce » Odpady » Szkło