Biznes Start

MAFA Montageservice Sp. z o.o.

Sprawdziany wymiaru, pozycji i kształtu


Dane kontaktowe:

ul. Staffa 13
58-124 Marcinowice, Polska


Dostarczamy sprawdziany – przyrządy pomiarowe przy pomocy których stwierdzamy, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej.
Proponujemy sprawdziany w wykonaniach: jednograniczny, dwugraniczny, do wymiarów zewnętrznych (do wałków: pierścieniowe, szczękowe), wewnętrznych, mieszanych, odległościowych, do pomiaru kształtu, do wyrobów o złożonym zarysie, do otworów (tłoczkowe walcowe, kuliste, łopatkowe kuliste, średniówkowe), gwintów, wielowpustów, wieloklinów, kół zębatych i wiele innych.