MB Recycling

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Dane kontaktowe:

ul. Czarnowska 54
Polska, 26-065 Piekoszów


Opis działalności

MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa posiada dwa zakłady przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych o strategicznej lokalizacji w centralnej Polsce (Piekoszów oraz Micigózd/k Kielc). Dodatkowo spółka otworzyła trzy oddziały regionalne – z bazami przeładunkowymi i flotą transportową – w Warszawie, Gdyni i Chorzowie.

Zakłady należące do MB Recycling specjalizują się w przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sortowaniu baterii przenośnych oraz recyklingu baterii alkaicznych i cynkowo – węglowych. Funkcjonowanie firmy zgodnie z najwyższymi standardami i normami potwierdzone jest uzyskaniem w 2012 r. certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004.

MB Recycling posiada własny system zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych pod nazwą ELEKTRYCZNE ŚMIECI. System tworzy: sieć kontenerów na drobny sprzęt RTV/AGD, sieć pojemników na zużyte baterie, punkty zbiórki (własne oraz współpraca z Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz okazjonalne zbiórki (np. w ramach festynów czy eventów).

W zakresie zbierania firma współpracuje w obszarach B2B (firmy, korporacje, branża komunalna), B2C (odbiory od osób indywidualnych), a także z instytucjami rządowymi, samorządami czy placówkami oświatowymi.

Spółka MB Recycling posiada stosowne decyzje środowiskowe na prowadzenie ww. działalności – zapraszamy do współpracy!