MPS-Mechanik Sp. z o.o.

Tworzywa Konstrukcyjne - handel półfabrykatami z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych


Dane kontaktowe:

ul. Oswobodzenia 1B
Polska, 40-403 Katowice


Opis działalności

PA - Poliamidy: odlewane, wytłaczane, samosmarne, modyfikowane
POM - Poliacetale: kopolimer POM-C, homopolimer POM-H
PET - Politereftalan etylenu: standardowy, samosmarny
PVDF- Polifluorek winylidenu
PTFE- Pioliczterofluoroetylen (teflon): czyste, specjalne, modyfikowane
PE - Polietyleny HD, HMW, UHMW
PP - Polipropyleny
PVC - Polichlorek winylu
ABS - Kopolimery styrenu/akrylonitrylu z kauczukiem
oraz tworzywami wysokoparametrowymi: PEI, PSU, PEEK, i innymi.
produkcja detali i wyrobów z tworzyw sztucznych i metali
doradztwo techniczne w w/w zakresie

Oferowane przez naszą firmę tworzywa sztuczne ze względu na swoją wysoką jakość oraz niezbędne, wymagane atesty i dopuszczenia mają szerokie zastosowania w wielu gałęziach gospodarki,
z których najważniejsze to:

przemysł spoźywczy: mięsny, rybny, piekarniczy,
przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych
przemysł maszynowy
przemysł piwowarski, rozlewnie napojów
przemysł samochodowy
przemysł papierniczy
przemysł górniczy i hutniczy
przemysł farmaceutyczny

oraz w zakładach produkcyjnych wykorzystujących w szerokim zakresie zautomatyzowany proces produkcji.

MPS-MECHANIK Spółka z o.o. zatrudnia doświadczonych i wysokowykwalifikowanych specjalistów z zakresu tworzyw sztucznych i produkcji detali, mających doskonałe rozeznanie Polskiego rynku tworzyw sztucznych konstrukcyjnych.

Wyłączny Przedstawiciel na Polskę:
Licharz GmbH; Wefapress Beck + C. GmbH;
Mikro-Technik GmbH & CO. KG