Marko PHU

Import Eksport Handel Tworzywami


Dane kontaktowe:

ul. Osiedle Zachód B17/K12
73-110 Stargard Szczecinski, PolskaFirma zajmuje się importem i eksportem oraz handlem tworzyw sztucznych pozyskiwanych z recyklingu i odzysku surowców wtórnych.
Szczególnie interesujemy się przemiałami tworzyw sztucznych ABS MFI 1-20 HDPE do wytłaczania PA i PC w przemiale do wtrysku.