Biznes Start

Masri Sp. z o.o.

Sortownia odpadów poopakowaniowych


Dane kontaktowe:

ul. Wilczowola 17
25-907 Policzna, Polska


Spółka zajmuje się ręcznym sortowaniem odpadów poopakowaniowych /butelki, torebki i folie/ przeznaczone do dalszej przeróbki.