Mateo

Skup odpadów tworzyw sztucznych, sprzedaż przemiałów i regranulatów


Dane kontaktowe:

ul. Tysiąclecia 31
Polska, 05-400 OtwockSkup odpadów tworzyw sztucznych PS, LDPE, HDPE, PP

Sprzedaż wysokiej jakości regranulatów i przemiałów PS, LDPE, HDPE, PP

Usługi w zakresie regranulacji z powierzonego surowca. Gwarantujemy czystość i jednorodność wytworzonego regranulatu

Usługi w zakresie barwienia tworzyw

Posiadamy zezwolenie na przerób i recykling odpadów tworzyw sztucznych ( wg ustawy o odpadach)