Biznes Start

Mennica-Metale Szlachetne S.A.

Laboratorium akredytowane w zakresie badań opakowań


Dane kontaktowe:

ul. Pereca 21
00-958 Warszawa, Polska


Oferujemy usługi Laboratorium Analitycznego Mennicy-Metale Szlachetne S.A. w zakresie badań opakowań z tworzyw sztucznych, tektury i papieru na zawartość metali ciężkich: Cr,Pb,Cd i Hg oraz analizy migracji globalnej dla opakowań spożywczych. Posiadamy akredytację PCA na wykonywanie w/w badań.
Oferujemy konkurencyjne ceny i krótkie terminy wykonania analiz.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.