Metria Sp. z o.o.

Profesjonalne formowanie rotacyjne (usługi i produkty, formy) i automatyka


Dane kontaktowe:

ul. Traugutta 40 lok. 14F
Polska, 26-600 Radom


Opis działalności

Oferujemy pełną obsługę z zakresu formowania rotacyjnego (rotomoulding) i automatyki:
Rotomoulding (formowanie rotacyjne):
- Oczyszczalnie ścieków (biologiczne i drenażowe),
- Studzienki (kanalizacyjne, telekomunikacyjne, przepompowni, armaturowe, wodomierzowe)
- Zbiorniki na (olej napędowy, olej opałowy, zbiorniki przepompowni, Ad blue, chemikalia, wodę itp.)
- Zbiorniki do zagospodarowania wody deszczowej,
- Przepompownie ścieków (przydomowe i dla oczyszczalni),
- Bariery drogowe,
- Pojemniki na piasek i sól.

Automatyka:
- Monitoring,
- Telemetria,
- Układy sterowania,
- Szafy sterownicze.

Formowanie rotacyjne (rotational moulding) usługi:
- projektowanie wyrobów przeznaczonych dla technologii formowania rotacyjnego,
- projektowanie i budowa form aluminiowych i stalowych,
- usługi rotowania (formowania rotacyjnego) produktów na formach powierzonych przez klientów włącznie z dodatkową obróbkę elmentów i montażem ewentualnych dodatkowych komponentów.