Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie

Odbiór odpadów komunalnych, ich segregację, odbiór odpadów wielkogabarytowych, produkcyjnych, recykling, wywóz nieczystości płynnych


Dane kontaktowe:

ul. Bryły 6
Polska, 05-800 Pruszków


Opis działalności

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. oferuje szeroki i kompleksowy wachlarz usług na rzecz firm, instytucji i mieszkańców gmin. Realizacja usług obejmuje tereny powiatów: pruszkowskiego, warszawskiego, warszawsko-zachodniego, żyrardowskiego, grodziskiego i piaseczyńskiego.
MZO jest spółką komunalną, która dba o swoich Klientów i środowisko. Stara się zwiększyć świadomość ekologiczną wśród Klientów i Mieszkańców na temat gospodarki odpadami. Uświadamia, że selektywna zbiórka, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów stały się jedną z ważnych dziedzin rozwoju gospodarczego naszego kraju. MZO gwarantuje rzetelną i solidną obsługę oraz zagospodarowanie odpadów zgodnie z zobowiązującymi przepisami.


Kategorie

1. Surowce » Inne