Movida Conferences Izabella Kiriczok i Wspólnicy s.k.

Firma zajmująca się organizowaniem autorskich konferencji i seminariów na tematy gospodarcze dla kadry zarządzającej


Dane kontaktowe:

ul. Niemcewicza 7/9 lok 18
Polska, 02-022 WarszawaMOVIDA Conferences Izabella Kiriczok i Wspólnicy sk jest firmą zajmującą się od kilku lat organizowaniem autorskich konferencji i seminariów na tematy gospodarcze dla kadry zarządzającej. Jako organizacja niezależna, bez powiązań polityczno-biznesowych gwarantuje bezstronną wiedzę i wysoką jakość usług, a także współpracę z wybitnymi ekspertami.
Organizowane przez Movida Conferences konferencje cieszą się dużym uznaniem i renomą – to wynik naszej dbałości o wysoki poziom merytoryczny, aktualność poruszanych tematów i dobór prelegentów spośród wybitnych ekspertów i praktyków.

Każdorazowo, przed podjęciem kolejnych projektów, przeprowadzamy dogłębne badanie rynku, pozwalające na stworzenie unikatowego, autorskiego projektu, który najściślej odpowiada na zapotrzebowanie, łącząc wysoką jakość merytoryczną z najwyższym profesjonalizmem jej przekazania. Wiedza ta zawsze oparta jest o najlepszą praktykę i łączy się ze sprawdzonymi metodami działania. Więcej informacji na ten temat oraz opinie uczestników naszych dotychczasowych projektów znajdą Państwo w zakładce OPINIE.

NASZE PROJEKTY adresujemy przede wszystkim do: branży farmaceutycznej, produkcyjnej, FMCG, motoryzacyjnej i energetycznej, a także obszaru szeroko rozumianej logistyki.
Do chwili obecnej z dużym sukcesem przeprowadziliśmy blisko sto konferencji, z czego do najistotniejszych należały:

* kolejne edycje Annual Registration Summit – dorocznego, uważanego za najważniejsze w Polsce, spotkania przedstawicieli działów rejestracji firm farmaceutycznych
* kolejne edycje konferencji Dystrybucja w farmacji
* konferencje poświęcone kwestiom:
o bezpieczeństwa produktu leczniczego
o nowelizacji prawa farmaceutycznego
o badań klinicznych
o podatków w farmacji
o trademarketingu farmaceutycznego
o aspektom logistycznym
* kolejne edycje Forum Służb Utrzymania Ruchu, odbywające się tradycyjnie na początku października
* cykliczne konferencje poświęcone zarządzaniu ryzykiem nadużyć pracowniczych
* doroczne spotkanie branży motoryzacyjnej poświęcone optymalizacji produkcji
* liczne propozycje skierowane do branży produkcyjnej i energetycznej.

Są to w większości spotkania doroczne, bowiem ugruntowana wysokim poziomem merytorycznym ranga konferencji predestynuje je do powtarzania jako annuali o stałym miejscu w kalendarzu najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w branży.
Do najważniejszych przedsięwzięć Firmy należy przeprowadzenie w latach 2007-2009, w ścisłej współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 4 edycji kursu Certyfikowany Regulatory Affairs Manager CeRAM, skierowanego do osób zajmujących się zawodowo rejestracją produktów leczniczych. Uzyskanie Certyfikatu CeRAM, który stał się rozpoznawalnym na rynku wyznacznikiem profesjonalizmu i najwyższych umiejętności zawodowych, wymagało ukończenia wszystkich 5 modułów kursu oraz zdania rygorystycznie przeprowadzanego egzaminu testowego o wysokim poziomie trudności. W chwili obecnej 70 osób otrzymało Certyfikat CeRAM a ponad 80 uzyskało pozytywny wynik egzaminu z pojedynczych modułów kursu. Łączna liczba osób biorących udział w projekcie zbliżyła się do 200.
URPL i firmy farmaceutyczne wysoko oceniły skuteczność kursu CeRAM i odnotowały w jego wyniku wyraźną poprawę jakości składanej dokumentacji rejestracyjnej.Kategorie

1. Usługi » Inne » Szkolenia