Biznes Start

Mushroom Włodzimierz Grzybek

Gospodarka odpadami przemysłowymi


Dane kontaktowe:

ul. I Brygady Legionów 12/14
72-100 Goleniów, Polska


Firma MUSHROOM Włodzimierz Grzybek zajmuje się odbiorem odpadów przemysłowych od firm, sortowaniem odpadów i wywozem do miejsc utylizacji i recyklingu.