O-PAL Sp. z o.o.

Zbieranie, przetwarzanie, recykling


Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 1c
Polska, 96-100 Skierniewice- utylizacja odpadów przemysłowych.
- recykling szkła (produkcja kruszywa szklanego,
- przetwarzanie sprzętu elektronicznego,
- zbieranie eternitu

Kategorie

1. Surowce » Odpady » Szkło